CAWA Computing DA, Kvartalsrekning til fylkesmannen

CAWA-Reisetilskudd

(Kvartalsrekning til fylkesmannen)

Programmet forenkler arbeidet med å skrive søknad til Fylkesmannen om reisetilskudd. Det utfører de nødvendige kalkuleringer og skriver ut de obligatoriske dokumenter. I programmet er det mulig å gjemme reise data som standard data. Når først klientens navn og adresse er registrert og avstanden fra praksis til klien, kan informasjonen gjemmes til neste gang det er behov for den.
Programmet kan utprøves i 14 dager med data fra 2 måneder. Der etter må det installeres et lisensnummer.

Priser 2019: For 1 lisens kr 2500. Den årlige fornyelse av lisensen koster kr 500.
I tillegg kommer MVA.

Last ned CAWA-Reisetilskudd for Windows. Versjon 2.0:
Her kan du laste ned installasjonsfil.

Denne versjon kan ikke brukes til oppdatering da datafilen slettes!!

CAWA-Reisetilskudd